So sánh sản phẩm

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT LÀO CAI

Tin tức mới

 • Hướng dẫn làm bẫy bả chua ngọt bẫy trưởng thành sâu keo mùa thu, sâu keo và sâu cắn gié
 • DỰ BÁO TÌNH DỊCH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG QUÝ III/2019
 • Giải pháp cho sản xuất chè bền vững ở vùng cao
 • Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định...
 • Thế mạnh cây chè ở vùng cao Lào Cai
 • Quyết định ban hành quy trình kỹ thuật tạm thời đối với cây Hồng giòn, cây Tam thất bắc, rau Bò khai, rau Pắc nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TỈNH LÀO CAI TẬP HUẤN NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG TRỪ SÂU KEO MÙA THU
 • Công văn số 1067/BVTV-TV ngày 03/5/2019 của Cục Bảo vệ thực vật về việc điều tra, chỉ đạo phòng trừ sâu keo mùa thu
 • Công văn số 1066/BVTV-QLT ngày 03/5/2019 của Cục Bảo vệ thực vật về việc sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu
 • Sâu keo mùa thu và biện pháp phòng trừ

Mường Khương chủ động sản xuất cây giống đảm bảo tiến độ trồng chè mới năm 2019

Chuẩn bị cho trồng chè vụ Thu năm 2019, hiện nay các đơn vị trong tỉnh tập trung mọi nguồn lực, sản xuất, cung ứng phân bón đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; đặc biệt với huyện Mường Khương đã chủ …
Loading...
Loading...

Kỹ thuật tham canh lúa cải tiến sri

Việc canh tác lúa theo truyền thống trước đây  bà con nông dân là  (cấy mạ già, cấy dầy, để nước sâu…) đã cản trở và làm giảm sức đẻ nhánh tiềm năng của cây lúa. Mặt khác, bà con nông dân thường bón …
Thống kê
 • Theo ngày:
 • Theo tuần:
 • Theo tháng:
 • Theo năm:
 • Đang online: