So sánh sản phẩm

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT LÀO CAI

Tin tức mới

 • NHẬN BIẾT VÀ CÁCH PHÒNG TRỪ MỘT SỐ BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY GỪNG
 • NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG, L M NGHIỆP TỈNH LÀO CAI
 • Chủ động chuẩn bị cây giống cho kế hoạch trồng chè năm 2016.
 • Kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh buôn bán thuốc BVTV 9 tháng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 • Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Lào Cai
 • Bảo Yên khẩn trương tiến hành phòng trừ sâu ong ăn lá mỡ
 • BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỘT SỐ SÂU, BỆNH HẠI TRÊN CÂY LÚA VỤ XUÂN 2015
 • DỰ BÁO TÌNH DỊCH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG QUÝ IV/2015
 • Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình tình nguyện tại xã Bản Xen huyện Mường Khương
 • Thông báo sâu bệnh tuần 21 năm 2016
Kỹ thuật tham canh lúa cải tiến sri

Kỹ thuật tham canh lúa cải tiến sri

Việc canh tác lúa theo truyền thống trước đây  bà con nông dân là  (cấy mạ già, cấy dầy, để nước sâu…) đã cản trở và làm giảm sức đẻ nhánh tiềm năng của cây lúa. Mặt khác, bà con nông dân thường bón …
Thống kê
 • Theo ngày:
 • Theo tuần:
 • Theo tháng:
 • Theo năm:
 • Đang online: