So sánh sản phẩm

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT LÀO CAI

Tin tức mới

 • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV TỈNH LÀO CAI TẬP HUẤN NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG TRỪ SÂU KEO MÙA THU
 • Công văn số 1067/BVTV-TV ngày 03/5/2019 của Cục Bảo vệ thực vật về việc điều tra, chỉ đạo phòng trừ sâu keo mùa thu
 • Công văn số 1066/BVTV-QLT ngày 03/5/2019 của Cục Bảo vệ thực vật về việc sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu
 • Sâu keo mùa thu và biện pháp phòng trừ
 • Bài giảng về sâu keo mùa thu
 • Hướng dẫn điều tra phát hiện và phòng trừ sâu keo mùa thu
 • THÔNG TIN DANH SÁCH MÃ VÙNG TRỒNG CHUỐI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
 • Lào Cai: “báo động đỏ” bệnh đạo ôn cổ bông trên trà lúa cực sớm!
 • Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
 • LUẬT TRỒNG TRỌT
Kỹ thuật tham canh lúa cải tiến sri

Kỹ thuật tham canh lúa cải tiến sri

Việc canh tác lúa theo truyền thống trước đây  bà con nông dân là  (cấy mạ già, cấy dầy, để nước sâu…) đã cản trở và làm giảm sức đẻ nhánh tiềm năng của cây lúa. Mặt khác, bà con nông dân thường bón …
Thống kê
 • Theo ngày:
 • Theo tuần:
 • Theo tháng:
 • Theo năm:
 • Đang online: