So sánh sản phẩm

Chi cục – Năm 2015 • Thông báo sâu bệnh tuần 27 năm 2015

  Đầu kỳ trời nắng nóng oi bức. Giữa kỳ do ảnh hưởng của cơn bão số 2, thời tiết có mưa rào to đến rất to, trời chuyển mát. Cuối kỳ, nhiệt độ tăng dần, ngày nắng nóng. Nhìn chung, trong kỳ lượng mưa lớn thuận lợi cho bà con điều tiết nước vào ruộng cầy bừa, sản xuất lúa vụ mùa. Cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường. Các đối tượng sâu bệnh gây hại như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn...hại lúa vùng cao; Bọ xít muỗi, rầy xanh, bệnh chấm xám hại chè...
 • Thông báo sâu bệnh tuần 26 năm 2015

  Đầu kỳ ảnh hưởng của cơn bão số 1 đêm và sáng có mưa rào nhẹ rải rác, ngày nắng nóng. Giữa và cuối kỳ nắng nóng, oi bức. Cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại như: rầy nâu rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn...hại lúa; bọ xít muỗi, rầy xanh, bệnh chấm xám hại cây chè...
 • Thông báo sâu bệnh tuần 25

  Đầu và giữa kỳ, trời nắng nóng oi bức. Cuối kỳ, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, đêm và sáng có mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng nóng. Cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại như: rầy nâu rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn...hại lúa; bọ xít muỗi, rầy xanh, bệnh chấm xám hại cây chè...
 • Thông báo sâu bệnh tuần 24

  Đầu kỳ, đêm và sáng có mưa rào và giông rải rác, trưa chiều nắng nóng. Giữa và cuối kỳ, trời nắng nóng oi bức. Nhìn chung, thời tiết thuân lợi cho thu hoạch lúa vụ xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa. Cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại như: rầy nâu rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn...hại lúa; bọ xít muỗi, rầy xanh, bệnh chấm xám hại cây chè...
 • Thông báo sâu bệnh tuần 23

  Đầu và giữa kỳ, nắng nóng oi bức, nhiệt độ tương đối cao. Cuối kỳ, do ảnh hưởng của áp thấp đêm và sáng có mưa rào rải rác, trưa chiều nắng nhẹ. Cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại mạnh như: rầy nâu rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn...hại lúa bọ xít nâu, bệnh thán thư hại cây ăn quả...
 • Thông báo sâu bệnh tuần 22

  Các ngày trong kỳ, thời tiết oi bức, ngày nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt độ cao, đặc biệt có những thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên đến 400C,
 • Thông báo sâu bệnh tuần 21

  Hầu hết các ngày trong kỳ, đêm và sáng mát, ngày nắng nóng oi bức. Cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại như: rầy nâu rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn...hại lúa bọ xít nâu, bệnh thán thư hại cây ăn quả...
 • Thông báo sâu bệnh tuần 20

  Đầu và giữa kỳ, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, đêm và sáng có mưa giông rải rác, trưa chiều nắng nhẹ. Cuối kỳ, nhiệt độ tăng dần, ngày nắng nóng oi bức. Cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại mạnh như: rầy nâu - rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn...hại lúa.
 • Thông báo sâu bệnh tuần 19

  Đầu và giữa kỳ, ngày nắng nóng oi bức, nhiệt độ trung bình tương đối cao. Cuối kỳ, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nhẹ, đêm và sáng có mưa rào rải rác, trời mát, trưa chiều nắng nhẹ. Cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại mạnh như: rầy nâu rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn...hại lúa bọ xít nâu, bệnh thán thư hại cây ăn quả...
 • Thông báo sâu bệnh tuần 18

  Đầu kỳ, đêm và sáng có mưa rào và giông rải rác, trưa chiều nắng nóng. Giữa và cuối kỳ, trời nắng nóng oi bức. Nhìn chung, thời tiết thuân lợi cho thu hoạch lúa vụ xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa. Cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường.https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR4TwdSsryIHMSLj5FBLX0ZWKFdvZzBhbchPAP6r2lEOBCc_gZ2X7WTgn42x-PqarXF32dM6rge7l7i/pub?embedded=true
 • Thông báo sâu bệnh tuần 17

  Đầu kỳ, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, đêm và sáng se lạnh, ngày nhiều mây âm u. Giữa và cuối kỳ, nhiệt độ tăng dần, ngày nắng nóng oi bức. Nhìn chung, thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên,
 • Thông báo sâu bệnh tuần 16

  Đầu và giữa kỳ, trời nhiều mây không mưa, trưa chiều nắng nóng oi bức. Cuối kỳ, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, đêm và sáng có mưa rào rải rác, ngày nhiều mây, trưa chiều nắng nhẹ. Nhìn chung, thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển.

Hiển thị từ 1 đến 12 trên 32 bản ghi - Trang số 1 trên 3 trang