So sánh sản phẩm

Công văn số 1066/BVTV-QLT ngày 03/5/2019 của Cục Bảo vệ thực vật về việc sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu