So sánh sản phẩm

Danh sách các vườn cây đầu dòng - cây đầu dòng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Còn đủ điều kiện khai thác hom giống, mắt ghép đến hết năm 2020)