So sánh sản phẩm

Đoàn chuyên gia của Viện Di truyền Nông nghiệp đến trao đổi và làm việc với Chi cục Trồng trọt và BVTV khảo sát về giống lúa nếp Thẩm Dương