So sánh sản phẩm

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất lúa Xuân tại huyện Bảo Yên