So sánh sản phẩm

Đoàn công tác của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Sở Nông nghiệp và PTNT 4 tỉnh biên giới phía Bắc thăm và làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Vân Nam - Trung Quốc