So sánh sản phẩm

Phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật Quốc gia

Phần mền tra cứu thuốc bảo vệ thực vật Quốc gia do Cục BVTV phối hợp với tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững IDH xây dựng, nhằm cung cấp cho người dùng và các bên liên quan công cụ tìm kiếm các thông tin chi tiết về thuốc bảo vệ thực vật theo quy định hiện hành. Phần mềm này ứng dụng điện thoại tra cứu nhanh, đầy đủ thông tin về thuốc BVTV,hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn nông dân và hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp tuân thủ pháp luật, sử dụng đúng thuốc BVTV, phục vụ nhu cầu sản xuất an toàn.
Phần mềm ứng dụng thuốc BVTV có thể tải miễn phí trên Apple store và GooglePlay, rất tiện ích cho các bên liên quan, đặc biệt là người dân. Phần mềm cho phép người sử dụng truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu của Cục BVTV với những thông tin mới nhất và đầy đủ nhất về thuốc BVTV hiện có trên thị trường, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam trên từng loại cây trồng, và các bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững.

- Dùng điện thoại SAMSUNG để tải App Androi, vui lòng click đường link: https://play.google.com/store/apps/details?id=eha.sv.ecofarm
- Dùng điện thoại IPHONE để tải App IOS, vui lòng click đường link: 
https://apps.apple.com/vn/app/thu%E1%BB%91c-bvtv/id1432436909
Tags: