So sánh sản phẩm

Quyết định ban hành quy trình kỹ thuật tạm thời đối với cây Hồng giòn, cây Tam thất bắc, rau Bò khai, rau Pắc nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai