So sánh sản phẩm

Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai