Bây giờ là

Tin mới

* Kết quả sản xuất trồng trọt và tình hình sâu bệnh cây trồng tuần 19 (từ ngày 6-12/5/2022): Lúa Xuân: Diện tích gieo cấy đạt 9.877 ha, đạt 101% KH giao; trà sớm khoảng 500 ha (ngậm sữa - thu hoạch), trà chính vụ trên 8.200 ha (đòng - trỗ), trà muộn khoảng 1.100 ha (đẻ nhánh rộ - đứng cái) * Lúa mùa sớm vùng cao diện tích làm đất lũy kế 10.145ha đạt 78% KH, gieo mạ 449,4 tấn đạt 115,8% so CK; diện tích cấy lũy kế đạt 1.896ha (Bát Xát 116ha, Mường Khương 130 ha, Sa Pa 1.500 ha, Văn Bàn 150 ha) đạt 12,2% so KH * Ngô xuân diện tích đạt 11.259 ha đạt 110,4% so KH và 98,7% so CK; trà sớm (xoáy nõn - trỗ cờ - kết hạt); Ngô chính vụ diện tích đạt 13.761 ha, đạt 96,5% so CK; trà sớm (xoáy nõn - trỗ cờ) * Cây dược liệu kế hoạch giao 535 ha; sản lượng Atiso thu hoạch trong tuần 73,2 tấn, lũy kế 1.840,7 tấn (TX Sa Pa thu hoạch 70 tấn, luỹ kế 1.790 tấn; Bắc Hà trong tuần thu hoạch 3,2 tấn, luỹ kế đạt 50,7 tấn) * Cây chè sản lượng búp tươi thu trong tuần 629 tấn, lũy kế 12.222 tấn (Mường Khương 6.783 tấn, Bảo Thắng 1.804 tấn, Bảo Yên 1.648 tấn, Bát Xát 309 tấn, Bắc Hà 1.321 tấn, TPLC 251 tấn, Sa Pa 106 tấn); giá thu mua chè giao động từ 6.000-8.000đ/kg * Cây chuối: diện tích cho thu hoạch 2.848,1 ha; sản lượng thu hoạch trong tuần 666 tấn, lũy kế đạt 28.709 tấn (Mường Khương 5.760 tấn, Bát Xát 20.461 tấn, Bảo Thắng 2.488 tấn); giá bán 3.000-3.500đ/kg. * Cây dứa diện tích cho thu hoạch 1.487 ha; sản lượng thu hoạch 1.800 tấn, lũy kế 21.691,4 tấn (Mường Khương 17.633,4 tấn, Bát Xát 702 tấn, Bảo Thắng 3.247 tấn, TP Lào Cai 109 tấn); giá bán dao động từ 3.500-4.000đ/kg. * Cây ăn quả ôn đới diện tích cho thu hoạch 1.709,6 ha (Lê VH6 292 ha, Đào 238 ha, Mận tam hoa 486 ha, Lê địa phương 134 ha, Mận Tả Van  463ha, Mận khác 97ha), sản lượng dự kiến 7.684 tấn. * Cây lúa: Bệnh đạo ôn cô bông diện tích nhiễm 5ha (nhiễm nhẹ 4ha, trung bình 1ha); Bệnh đạo ôn lá diện tích nhiễm nhẹ 26ha; Bệnh bạc lá-ĐSVK diện tích nhiễm nhẹ 9,5ha; Bệnh khô vằn diện tích nhiễm nhẹ 20ha; Bệnh vàng lá sinh lý: diện tích nhiễm nhẹ 7ha; Rầy lưng trắng diện tích nhiễm nhẹ 36ha phân bố tại các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Bảo Thắng, Mường Khương, TP Lào Cai. * Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 0,5 ha tại Bảo Yên. * Kết quả sản xuất trồng trọt và tình hình sâu bệnh tuần 18 (Từ ngày 29/4 – 05/5/2022) Lúa Xuân: Diện tích gieo cấy đạt  9.877 ha, đạt 101% KH giao, bằng 98% so CK, trà sớm khoảng 500 ha giai đoạn Trỗ - phơi màu; trà chính vụ trên 8.200 ha giai đoạn Đứng cái – làm đòng; Trà muộn khoảng 1.100 ha giai đoạn Đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ; Lúa Mùa sớm vùng cao: Diện tích làm đất lũy kế được 9.321ha đạt 71,7% KH và 101,8%  so CK , gieo mạ 433,2 tấn đạt  117,3% so CK. Diện tích cấy  lũy kế đạt  1.467ha: Bát Xat 15ha, Mường Khương 80ha, Sa Pa  1.250 ha, Văn Bàn 122 ha; Cây ngô diện tích 25.020 ha, đạt 73,5% KH năm và  97,4% so với CK. Trong đó: Ngô Xuân: Diện tích đạt 11.259 ha đạt  110,4% so KH và 98,7% so CK. Hiện ngô trà sớm: Trỗ cờ ; Trà sau: 5 lá – xoáy nõn; Ngô Chính vụ: Đến nay cơ bản trồng xong, diện tích đạt 13.761 ha đạt 100% KH và đạt 96,5% so CK. Hiện ngô trà sớm: xoáy nõn – trỗ cờ; Trà sau: 3-7 lá; Cây dược liệu: Diện tích trồng mới mở rộng 41,02 ha đạt 41,8% so KH: huyện Bát Xát 10 ha (Bạch chỉ và độc hoạt, ngưu bàng, đương quy Nhật tại Y Tý, Pa Cheo, Bản Xèo); huyện  Si Ma Cai 31,02 ha (Cát cánh, đương quy, đang sâm, bạch truật tại Si Ma Cai, Lùng Thẩn, Quan Hồ Thẩn, Nàm Sán, Cán Cấu, Thào Chư Phìn, Nàn Sín); Cây chè: Tình hình thu hoạch chè búp tươi: Sản lượng thu hoạch trong tuần 1.170 tấn lũy kế 11.593 tấn (Mường Khương 6.443 tấn, Bảo Thắng 1.734 tấn, Bảo Yên 1.568 tấn, Bát Xát  287tấn, Bắc Hà 1.231tấn, TPLC 229 tấn, Sa Pa 101 tấn); Cây chuối: diện tích thu hoạch 805 tấn, lũy kế đạt 28.043 tấn (Mường Khương  5.475 tấn, Bát Xát 20.326 tấn, Bảo Thắng 2.242 tấn). Trong tuần, các doanh nghiệp xuất khẩu chuối qua cửa khẩu Lạng Sơn với sản lượng trên 200 tấn. Sản lượng còn lại được các đơn vị đầu mối thu mua tiêu thụ trong nước, giá bán 3.000-3.500đ/kg; Bệnh đạo ôn diện tích nhiễm nhẹ 5 ha; Bệnh bạc lá - ĐSVK diện tích nhiễm nhẹ 2,5 ha; Bệnh khô vằn diện tích nhiễm nhẹ 13 ha; Bệnh vàng lá sinh lý diện tích nhiễm nhẹ 5 ha; Rầy lưng trắng diện tích nhiễm nhẹ 12 ha tại TP Lào Cai, Bát Xát; Cây ngô: Sâu keo mùa thu diện tích nhiễm nhẹ 0,5 ha phân bố tại Văn Bàn.
Thống kê web
Đã xuất bản: 173 bài viết
Tổng truy cập: 250.133 lượt xem

Cơ quan chủ quản: Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Lào Cai
Giấy phép số 133/GP - TTĐT do Cục quản lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông tin điện tử cấp ngày 30/08/2013 
Người chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Chi Cục Trưởng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lào Cai
Địa chỉ: Tầng 3 khối 8, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 02143 822 101
Email: chicucbvtv-snnptnt@laocai.gov.vn
Email: bvtvlaocai@gmail.com